In verband met het vieren van ons 25-jarig jubileum is het museum op zaterdag 18 mei gesloten voor publiek. We zien u graag een andere keer! 

Structurele subsidie voor Boerderijmuseum

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

2015-11-12 Structurele subsidie 163475_1280Een groot aantal vrijwillig(st)ers van Boerderijmuseum De Bovenstreek bevolkte donderdagavond 12 november de publieke tribune in de raadszaal van de gemeente Oldebroek. Met succes want de vrijwilligers hoorden tot hun genoegen dat een grote meerderheid (16 voor en 2 tegen) van de raadsleden niet achter het collegevoorstel (13.000 euro subsidie voor het museum) maar via een amendement van de ABO, CDA, ChristenUnie en SGP instemden met 19.000 euro subsidie per jaar. De eenmansfracties van VVD en PvdA stemden tegen.

De ChristenUnie stelde vervolgens voor om na vier jaar een evaluatiemoment in te bouwen en dan te bekijken of het Boerderijmuseum de subsidie vanaf 2020 nog wel echt nodig heeft. De SGP vond dit niet nodig en was bang dat de discussie over wel of geen subsidie voor het Boerderijmuseum dan opnieuw gevoerd zou worden. Ondanks de tegenwind van de SGP voor de evaluatie gaf portefeuillehouder Liesbeth Vos (CU) aan over vier jaar te willen evalueren.

De partijen ABO, CDA, ChristenUnie en SGP vinden dat de door het college van B&W voorgestelde 13.000 euro subsidie in principe te laag  op grond van het financieel verleden en het financieel toekomstperspectief van het museum. Om die reden stelden de drie coalitiepartijen en het CDA voor jaarlijks structureel 19.000 euro subsidie beschikbaar te stellen. Ook vinden de vier partijen dat het bestuur van het Boerderijmuseum innovatief moet zijn voor een gezonde financiële positie.