Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ 

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ bestaat uit onderstaande personen:

Ben Kanis, voorzitter a.i.
Peter van Duijn, secretaris
Cees Souman, penningmeester
Adriaan Jansen, vrijwilligers
Gert Vlieger, bouwkundig

Arnold Jonker, ICT