Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ 

Klompenpad

Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ is het begin- en eindpunt van een nieuw klompenpad ‘het Vreepad’. Klompenpaden zijn rondwandelingen in agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. In dit geval gaat het om een nieuw klompenpad tussen Oldebroek, ‘t Loo en Wezep. Wandelen door de weilanden, over landgoederen en zandverstuivingen in het mooie buitengebied van Oldebroek, een route van 16 kilometer. Naast de gemeente Oldebroek zijn ook de gemeenten Hattem en Heerde geïnteresseerd in klompenpaden. De bedoeling is om deze drie nieuwe klompenpaden op elkaar te laten aansluiten.

Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Klompenpaden halen historische wegstructuren uit de anonimiteit, waar mogelijk worden deze hersteld en een nieuwe functie gegeven. Cultuurhistorische informatie wordt ontsloten voor een breder publiek, de route en aanliggende erven worden landschappelijk versterkt door herstel en aanleg van streekeigen landschapselementen, de leefbaarheid wordt vergroot en de economie van de streek versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Meer informatie is te vinden op www.klompenpaden.nl .